CASE HISTORY: UPDATE I SUMIRANJE REZULTATA LETA/JESENI 2021

Već smo predstavili u našoj prethodnoj istoriji slučajeva, kako smo uspeli da povećamo prihod od soba za 19% za jedan od naših butik hotela u Beogradu tokom leta 2021. (jun, jul, avgust) u poređenju sa istim periodom 2019. godine.

Ovome moramo dodati da je Beograd kao destinacija pretrpeo pad noćenja od 26% tokom letnjih meseci (jun, jul, avgust) 2021. godine u odnosu na 2019. (jun -40%, jul -18%, avgust -19%, izvor „Republički zavod za statistiku”).

Kakav je bio učinak u predstojeća tri meseca tokom jeseni?

Objavljeno 27. januara 2022

 

Beograd kao destinacija je i tokom jesenjih meseci imao negativan trend noćenja u odnosu na isti period tokom 2019. godine (zbog neizvesnosti vezane za pandemiju): septembar -33%, oktobar -35% i novembar -31% (izvor „Republički zavod za statistiku”).

 

 

U MoreHotelier-u, u periodima kada postoji potreba za „stvaranjem“ potražnje, primenjujemo sve naše veštine kao Revenue Manager 3.0!

Ovo su neke od naših akcija:

  • Pronalaženje načina da se pravilno iskoriste USP-ovi (lokacija, parking, istorijska zgrada);
  • Kreiranje nekoliko ponuda (soba + dodaci, produženi boravci, rane rezervacije, ograničene ponude...) kako direktno tako i na OTA-ovima;
  • Novi tipovi soba (fokus na porodice), sa fokusom na postavke;
  • Ažuriranje veb stranice + SEO;
  • Menadžment pregleda.

 

A rezultati? Uspeli smo čak da zatvorimo balans sa povećanjem RevPAR-a od 7% u Septembru, 7% u Oktobru i 15% u Novembru!

U skladu sa već izuzetnim rezultatima tokom letnjih meseci (+ 19% RevPAR u poređenju sa prosečnim smanjenjem noćenja od 26%).

 

 

Ako uporedimo rezultate noćenja u sobama u Beogradu kao destinaciji i performanse našeg klijenta u uslovima RevPAR-a, dobijamo mesečno „Revenue Management boost“ između 40% i 50%.

 

 

Čudo? Apsolutno ne, jednostavno "tradicionalni" Revenue Management + Revenue Management 3.0!

 

Fabio Morandin

CEO MoreHotelier, Outsourced Revenue Management