ŠTA JE REVENUE MANAGEMENT?

 

Revenue management je izuzetno je važan koncept u ugostiteljstvu, jer omogućava hotelima da predvide potražnju i optimiziraju raspoloživost i cene kako bi se postigli najbolji mogući finansijski rezultati.

U hotelijerstvu je široko prihvaćena definicija: „Prodaja prave sobe, pravom klijentu, u pravom trenutku, za pravu cenu, putem pravog kanala distribucije, sa najboljom ekonomičnošću“.

To uključuje upotrebu podataka o performansama i analitiku, što hotelima pomaže da preciznije predvide potražnju i druga ponašanja potrošača. To im zauzvrat omogućava da donose razboritije odluke u vezi sa cenama i distribucijom kako bi maksimizirali prihod i, prema tome, profit.

Kao koncept, revenue management je zapravo počeo u avio industriji, gde su kompanije pronašle načine da predvide potražnju potrošača kako bi uvele dinamične cene. Međutim, primenljiv je u bilo kojoj industriji u kojoj su različiti kupci spremni platiti različite cene za isti proizvod, gde postoji samo određena količina tog proizvoda i gde se taj proizvod mora prodati pre određenog vremena.

Da bi se sprovelo efikasno upravljanje prihodima, preduzeće mora imati određeni način predviđanja potražnje i navika potrošnje potrošača, kako bi prilagođavanja pravili na osnovu relevantnih informacija. Na primer, hoteli mogu da koriste podatke iz prethodnih godina, postojeće rezervacije, vremenske prognoze i druge podatke industrije da bi informisali svoju strategiju revenue managementa.

 

ZAŠTO JE REVENUE MANAGEMENT VAŽAN?

 

Revenue management hotela pruža mogućnost da se što bolje iskoristi kapacitet hotelskih soba koji se ne može uskladištiti, omogućavajući maksimalan iznos novca koji posao generiše. U osnovi, revenue management omogućava donosiocima odluka da odlučuju na osnovu informacija zasnovanih na podacima, umesto da se oslanjaju na instinkt ili nagađanja.

Hoteli, kao i mnogi drugi poslovi, imaju fiksne troškove, koje je potrebno platiti bez obzira koliko je prodatih soba i bez obzira koliko se novca generiše od gostiju. Stoga, kroz strategiju upravljanja prihodima, hoteli mogu obezbediti podmirenje troškova i dinamičnu optimizaciju cena i usluga.

 

ŠTA HOTELE ČINI PRIKLADNIM ZA PRIMENU REVENUE MANAGEMENT-A?

 

 

Pogledajte našu standardnu revenue mangement ponudu: OUTSOURCED REVENUE MANAGEMENT

Takođe, možete nam reći tačno šta je vama važno i ponudu ćemo prilagoditi vašim potrebama.